Skladištenje i izuzimanje zrnastih i praškastih materijala

Punjenje a pre svega pražnjenje silosa je transportni problem i sa tog aspekta treba vršiti izbor silosnog postrojenja.

2 x 1000m3-piljevina
1 x 500m3-ljuska suncokreta
1 x 500m3-mlevena sojina slama
2x90m3 i 1x60m3-suve praškaste komponente
Planetarni hidro puž-Morillion
Vibro dno sa fluidizacijom
Vibro dno
Utovarna garnitura

 

•  Silosi sa ravnim dnom:

•  silosi većih zapremina,    prečnika do Ø=18m
•  uređaj za izuzimanje –    planetarni puž sa    hidrouličnim pogonom
•  sistem fluidizacije dna silosa,    dno sa malim nagibom i    ugradenim pneumo -    žlebovima

•  Silosi sa izlaznim levkom:

•  silosi manjih zapremina,    prečnika do Ø=6m
•  uređaj za izuzimanje –    fluidizacija izlaznog levka
•  uređaj za izuzimanje – vibro    - dno na izlaznom levku