Industrijsko otprašivanje

Sva razmatranja o održavanju čistog vazduha vode po pravilu do kompromisa, pri kome moraju svi zainteresovani učestvovati u konačnom izboru.
Pri tome se mora oceniti šta se može postici i šta se ne može izbeći.
Jasno je da je neophodno značajno iskustvo projektanta u izboru i
dimenzionisanju sistema za otprašivanje.

Multi ciklon
Ciklon
Filter za pneumatski transport
Filter za aspiraciju
Sklop filtera
Filter na silosu

Sistemi za odvajanje prašine

•  Centrifugalno odvajanje prašine –    cikloni visokog učinka, dobar učinak za    čestice veće od 10µ

•  Odvajanje fine prašine delovanjem sile    inercije, difuzijom i direknim hvatanjem    čestica – filterski odvajači sa    automatskim otresanjem filter vreća

•  Kombinacija ciklonskog i filterskog    odvajača daje najoptimalnije rešenje sa    stanovišta kvaliteta prečišćavanja    vazduha i ekonomičnosti