Reference

Rad na projektima u velikim kompanijama kao što su Sojaprotein, ViktoriaOil, Dijamant, Tarkett, Merima Henkel, Soko Stark, Zorka Kolor kao i u mnogim drugim, čiji spisak možete naći u daljem tekstu. Pored navedenih postrojenja realizovano je još preko 70 manjih i većih postrojenja na sistemima pneumatskog transporta i industrijskog otprašivanja.

“Sojaprotein” – Bečej

 • Cevni pneumatski transport sačme soje i belih flekica Q=30t/h linija: Extrakcija – Sačmara ili Betonski silosi ili čelični silosi
 • Cevni pneumatski transport sačme soje Q=40t/h linija: Sačmara – Betonski silosi
 • Otprašivanje Silosnog terminala: Cevna instalacija – Filter ciklon – Ventilator
 • Cevni pneumatski transport mlevenog kukuruza Q=5t/h linija: Mlin za mlevenje kukuruza – Čelični silos BiG-a
 • Cevni pneumatski transport sojine slame Q=5t/h linija: Seckalica slame – Mlin za mlevenje slame – Silos kotlarnice

“VictoriaOil” a.d. – Šid

 • Podno skladište sačme suncokreta i ljuske suncokreta Q=20t/h (Q=5t/h) Punjenje skladišta sistemom Elevatori – horizontalni lančani transporteri sa više izlaza
 • Otprašivanje opreme Podnog skladišta:
  Sistem NORO – Ciklon – Ventilator
 • Cevni pneumatski transport sačme suncokreta Q=20t/h linija: Extrakcija – Silos sačmare ili Podno skladište
 • Cevni pneumatski transport ljuske suncokreta Q=8t/h linija: Presaona Ljuštiona – Silos kotlarnice ili Podno skladište
 • Cevni pneumatski transport ljuske suncokreta ili sačme suncokreta Q=20t/h (Q=5t/h) linija: Podno skladište – Silos kotlarnice ili Silos sačmare
 • Cevni pneumatski transport sojine slame Q=4t/h linija: Seckalica slame – Mlin za mlevenje slame – Silos kotlarnice
 • Kompresorska stanica visokog pritiska 6-8bara

Uljara “Dijamant” a.d. – Zrenjanin

 • Mehanički transport zrna soje (ili suncokreta) sistemom Hi Roller zatvorenih transportera
 • Cevni pneumatski transport “silosnog otpada” nastalog u procesu prečišćavanja zrna suncokreta Q=20t/h, skladištenje i izuzimanje u otvorene kamione linija: Mašinska kuća i pretovarna stanica – silosi
 • Cevni pneumatski transport zrna suncokreta Q=50t/h linija: Skladišni silos – Ljuštiona Presaona
 • Cevni pneumatski transport sačme suncokreta Q=20t/h linija: Extrakcija – Silos sačmare
 • Cevni pneumatski transport ljuske suncokreta Q=8t/h linija: Presaona Ljuštiona – Skladišni silos
 • Cevni pneumatski transport ljuske suncokreta Q=5t/h linija: Skladišni silos – Kotlarnica

“Tarkett” – Bačka Palanka

 • Usisno potisni transport piljevine, skladištenje u čelične silose V=1000 m3 kom 2, i potisni pneumatski transport u prijemni koš kotlarnice – Q=3t/h.

“Merima Henkel” Kruševac

 • Centralna aspiracija fabrike deterdženata – pogon pakovanja i pogon dorade
 • Postrojenje za pneumatski transport i otprašivanje NaCO3
 • Otprašivanje prihvatnih koševa , mašina za odmeravanje i pakovanje i transportnih uređaja (rekonstrukcija postojećeg sistema)

“Soko Štark ” – Beograd

 • Pneumatski transport, odmeravanje i doziranje kukuruznog griza

“Zorka Kolor” – Šabac

 • Prijem i skladištenje sirovina za proizvodnju boja.
 • Odmeravanje komponenti i transport u disolvere Q=10t/h

“Dunavka” Veliko Gradište

 • Vakumski pretovar zrnastih materijala iz barži u silose Q=40t/h

“IGM Vratnica” Makedonija

 • Postrojenje za mikronizaciju CaCO3
 • Otprašivanje mlinskog postrojenja, elevatora i pakerica ( filter 150m² i filter 300m²)

“Banja Komerc” Aranđelovac

 • Postrojenje za mikronizaciju, pneum. transport, skladištenje i pakovanje CaCO3 (projekat).

“Albus” Fabrika deterdženata Novi Sad

 • Pneum. transport osnovnih sirovina fabrike deterdženata.

“1.MAJ” Čačak

 • Postrojenje za sušenje, prosejavanje i transport mlevenog granita
 • Otprašivanje rotacione sušare, sita, elevatora ( ciklonska grupa, filter 120m²)

“Rapid” Apatin

 • Postrojenje za pneumatski transport komponenti za proizvodnju boja

“Centroproizvod” Beograd

 • Vakuumski transport mlevene kafe

“Banjani” Skoplje

 • Centralni vakuumski usisavač za čišćenje podova (70 priključaka)

“Luka Bar” Bar

 • Postrojenje za transport Al-glinice iz broda u postojeće skladišne silose I i II Q=150 t/h (projekat)
 • Skladištenje i pneum. transport cementa iz broda u silose

“Gemax ” – Beograd

 • Postrojenje za pneumatski transport cementa: Skladišno silos – Silos betonare

“Ishrana” – Smederevo

 • Postrojenje za skladištenje i pneumatski transport brašna Q=5t/h

“Žitopek” – Niš

 • Postrojenje za skladištenje i pneumatski transport brašna Q=5t/h
 • Otprašivanje silosa i vaga u mesioni

“Fidelinka” – Subotica

 • Postrojenje za pneumatski transport brašna mlinski silosi – fabrika hleba (rekonstrukcija)

“Opeka” – Smederevska Palanka

 • Otprašivanje mlinskog postrojenja za mlevenje gline (filter 100m²)

“Kamenolom Kovilovača” – Despotovac

 • Postrojenje za mlevenje i prosejavanje krečnog kamena ( dve linije)
 • Glavni mašinski i elektro projekat otprašivanja mlinova, sita, trakastih transportera ( multiciklonska grupa, filer 120m² i filter 180m²)

“Besniku-Suvafix” – Poroj Tetovo

 • Rekonstrukcija postrojenja za proizvodnju suvih mešavina i transport komponenti

“Fertil ” fabrika đubriva – Bačka Palanka

 • Kompesorska stanica i razvod vazduha 8 bara i 10 bara

“Ratar” – Pancevo

 • Rekonstrukcija postrojenje za pneumatski transport brašna
 • Rekonstrukcija niskopritisne kompresorske stanice(duvaljke)
 • Kompresorska stanica visokog pritiska 6-8bara sa razvodom vazduha