Industrijsko otprašivanje

Sistemi za odvajanje prašine

  • Centrifugalno odvajanje prašine – cikloni visokog učinka, dobar učinak za čestice veće od 10µ
  • Odvajanje fine prašine delovanjem sile inercije, difuzijom i direknim hvatanjem čestica – filterski odvajači sa automatskim otresanjem filter vreća
  • Kombinacija ciklonskog i filterskog odvajača daje najoptimalnije rešenje sa stanovišta kvaliteta prečišćavanja vazduha i ekonomičnosti

Sva razmatranja o održavanju čistog vazduha vode po pravilu do kompromisa, pri kome moraju svi zainteresovani učestvovati u konačnom izboru.

Pri tome se mora oceniti šta se može postici i šta se ne može izbeći.

Jasno je da je neophodno značajno iskustvo projektanta u izboru i dimenzionisanju sistema za otprašivanje.