Skladištenje, odmeravanje i izuzimanje zrnastih i praškastih materijala

Silosi sa ravnim dnom:

  • silosi većih zapremina, prečnika do Ø=18m
  • uređaj za izuzimanje – planetarni puž sa hidrouličnim pogonom
  • sistem fluidizacije dna silosa, dno sa malim nagibom i ugradenim pneumo – žlebovima

Silosi sa izlaznim levkom:

  • silosi manjih zapremina, prečnika do Ø=6m
  • uređaj za izuzimanje – fluidizacija izlaznog levka
  • uređaj za izuzimanje – vibro – dno na izlaznom levku

Tehnološka vaga sa direktnim prihvatom materijala iz sistema pneumatskog transporta

Tehnološka vaga – klasičan prijem materijala

Punjenje a pre svega pražnjenje silosa je transportni problem i sa tog aspekta treba vršiti izbor silosnog postrojenja.