Hi RolleR - trakasti transporteri

Hi RolleR – širina trake do 1500mm

  • sa jednim rolo – prenosnikom zvonastog oblika i mogučnošću samopodešavanja za dvosmerne i jednosmerne transportere

Mini RolleR – širina trake do 915mm

  • niskoprofilna konstrukcija.

Lo RolleR – širina trake do 915mm

  • sa jednim rolo – prenosnikom valjčastog oblika i bočnim klizačima za oblikovanje trake u formi korita.

Super RolleR – širina trake od 915mm pa naviše

  • kombinacija zvonastog prenosnika i ravnog prenosnika , koji se nezavisno okreću. Dizajn koji obezbeđuje dublje korito i veće kapacitete transporta.

Hi Life – za vrlo velike kapacitete

  • teška konstrukcija sa ležajevima, koji su van atmosfvere kućišta transportera.

Hi RolleR oklopljeni trakasti transporter je dizajniran za bezbedno, lako i efikasno manipulisanje sa suvim, čvrstim materijalima.

Ovaj jedinstveni, skroz zatvoren trakasti transporter, sadržaj prašine i rasutog materijala automatski vraca nazad na traku.

KAPACITETA OD 120m3/h DO 6000m3/h